گارانتی

کلیه بالابرها در صورت خرابی (مطابق شرایط اعلامی) تا یکسال از خدمات تعویض یا تعمیر قطعات به صورت رایگان برخوردار می باشند.

–          در صورتیکه خرابی دستگاه ناشی از حوادث محیطی و یا استفاده نامناسب توسط نیروی انسانی تشخیص داده شود، شامل گارانتی نمی باشد.

–          دستگاه از محافظ ولتاژ بهره گیرد.

–          دستگاه از مجاورت مستقیم با آب  باران و برف حفظ گردد.

–          دوشاخه به صورت ایمن به پریز متصل گردد و دارای پل ارت برای جلوگیری از حوادث باشد.

–          پایه بالابر به صورت ایمن و استاندارد به زمین متصل باشد و از تراز بودن پایه اطمینان حاصل شود.

–          درصورت باز شدن دستگاه توسط عوامل متفرقه، گارانتی خود به خود لغو می گردد.

–          درصورت خرابی ناشی از حمل بار خارج از ظرفیت دستگاه گارانتی باطل می گردد.

–          سیم بکسل و قلاب بالابر شامل گارانتی نمی باشد.